top of page
Contact

P

Postbus 456

3740 AL Baarn

contact@cultuurcontainer.nl 

Postadres

Stichting de CultuurContainer
Anthony van Dijcklaan 19

3741 RA Baarn

B

Voorzitter

Kevin van den Berg 

Penningmeester

Margreet Scheerder 

Secretaris

Maya Noordam

Bestuur
De Stichting

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

KvK: 58681760

IBAN: NL50 RABO 0112 3534 79

Koptekst 1

De Stichting

Projecten

Projecten
Contact
Stichting

C

C

Container
Cultuur

Stichting de CultuurContainer is een culturele organisatie zonder winstoogmerk met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De stichting is opgericht met als doel: het organiseren van projecten ten behoeve van de cultuurparticipatie en het stimuleren van
de sociale cohesie. 

Giften aan organisaties met deze status zijn fiscaal aantrekkelijk.

Meer informatie: www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl/anbi

KvK: 58681760

IBAN: NL50 RABO 0112 3534 79

bottom of page